ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต 2 ช่องทาง จำนวน 3 จุด
 •     อบต. บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต 2 ช่องทาง จำนวน 3 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต. บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต. บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294