ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     อบต.เมืองก๋าย อ.แมแตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เมืองก๋าย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.เมืองก๋าย อ.แมแตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294