ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 •     โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-4 ชุดเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    27/08/2550
 • อ่าน   1253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294