ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 17 รายการ ดังนี้ เก้าอี้ระดับ 3-6 ตัว , เก้าอี้นวมสีน้ำเงิน , เครื่องโทรศัพท์ , เครื่องทำน้ำเย็น , กล้องถ่ายรูป , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องปริ้นเตอร์ , ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 และจะประมูลด้วยปากเปล่าวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    24/03/2553
 • อ่าน   517
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294