ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     อบต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.46 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านปง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294