ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
 •     โรงเรียนบ้านแพะพิทยา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแพะพิทยา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    15/03/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294