ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ การแผนกฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294