ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ และนมยูเอชที ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    11/07/2550
 • อ่าน   847
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294