ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในหระทรวงการคลัง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในหระทรวงการคลัง เนื้อที่ประมาณ 0-2-54 ไร่ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เชียงใหม่ ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294