ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองลี่บ้านกลาง
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคางานก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองลี่บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.ยุหว่า ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/พัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294