ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 916.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,664 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294