ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้าง. จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้าง. จำนวน 6 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างเมรุ , ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์, ต่อเติมและปรับปรุงศาลาเอนกปรสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   14/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294