ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2553
 • หมดเขต    17/03/2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294