ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 8.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 3.10 เมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อบต.แม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2553
 • หมดเขต    18/03/2553
 • อ่าน   427
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294