ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด ครั้งที่ 2/2553
 •     โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด ครั้งที่ 2/2553 จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องสำนักงาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2553
 • หมดเขต    19/03/2553
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294