ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ของสวนรุกขชาติห้วยแก้ว ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ป้ายชื่อสวน , อาคารต่างๆ , ห้องน้ำ-ห้องสุขา, โรงเก็บรถยนต์และพัสดุ , ศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว, ถังเก็บน้ำบนดิน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2553
 • หมดเขต    17/03/2553
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294