ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานให้บริการตรวจแก้เหตุขัดข้อง ADSL
 •     ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 อ.สารภี เชียงใหม่ จ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานให้บริการตรวจแก้เหตุขัดข้อง ADSL ประจำเชียงใหม่ และลำพูน รวมจำนวน 14 คน ระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553- 31 ธันวาคม 2553 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประกวดราคา อาคารคลังพัสดุ ชั้น 2 บริษัทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ส่วนพัสดุที่ 3 ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 3 อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   523
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294