ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เทพเสด็จ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294