ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์กู้ภัยประจำศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 คัน ราคากลาง 770,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เทพเสด็จ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294