ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถนนซุบเปอร์ไฮเวย์ วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูยไป คือ เครื่องสแกน , เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครรื่องพิมพ์ , เครื่องโทรสาร , เครื่องโทรศัพท์ , และกล้องถ่านรูป จำนวน 95 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ถนนซุบเปอร์ไฮเวย์ วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   646
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294