ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294