ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการเชื่อมโยงระบบสืบค้นข้อมูล
 •     สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการเชื่อมโยงระบบสืบค้นข้อมูลบนอิเล็กทรอนิกสฺ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ อาคารสำนักงานส่งเสริม กศน. ลำพูน ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294