ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล.
 •     อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทางยาวรวม 960.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 2,260,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294