ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,050 ชุด
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,050 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดส่งของ 90 วัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294