ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จักหาผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพียงบริษัทเดียว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ เชียงใหม่ จักหาผู้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพียงบริษัทเดียว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ระยะเวลา ดำเนินการ 2 ปี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    28/03/2553
 • อ่าน   529
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294