ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ บริษัท คลอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ บริษัท คลอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด หมู่บ้านลัดดารมย์ อิลิแกนท์ ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294