ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คือ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร , จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโครงสร้าง คสล. , จ้างก่อสร้างรางระบาย้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด และสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294