ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 2 รายการ , ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นผิวจราจร จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294