ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ แก้ไขสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จำนวน 9 โครงการ ได้แก่งานถนน 3 โครงการ และงานรางระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ เนื่องจากมีผู้สนใจมาซื้อซองประมูลน้อย จึงขยายเวลาดังนี้ เดิม ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553 แก้ไขเป็น ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเดิม จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   496
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294