ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ระยะเวลาเริ่มต้นประกันภัยคุ้มครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.01 น. และสิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. หรือดาวโหลด จาก http://finance.oop.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5394-31328
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2553
 • หมดเขต    20/04/2553
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294