ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และวิจัยประเมินผล
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และวิจัยประเมินผล โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์พืชเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2553 ประเภทสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รางงานพิเศษ จำนวน 32 ตอน สารคดีสั้น จำนวน 40 ตอน ปละสปอตโทรทัศน์ จำนวน 3 สปอต รวม 3 ประเภท วงเงิน 600,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553 หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-5328-3746
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   407
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294