ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ต๋ง
 •     อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ต๋ง และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294