ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2553
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2553 เดือนเมษายน -เดือนกันยายน 2553 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    29/03/2553
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294