ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำหลักหมุดผังเมืองเพื่อใช้ในการอ้างอิงค่าพิกัด อบต. จำนวน 39 อบต.
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำหลักหมุดผังเมืองเพื่อใช้ในการอ้างอิงค่าพิกัด อบต. จำนวน 39 อบต. อบต.ละ 2 หลักหมุด รวมทั้งสิ้น 78 หลักหมุด ภายในวงเงิน 120,900 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ. เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294