ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ/กองคลัง เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   462
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294