ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดทรัพย์สินราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 8 ประเภท
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 8 ประเภท แต่ละรายการรวมจำนวน 140 รายการ โดยวิธีการประมูลปากเปล่า ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ยริเวณโรงจอดรถด้านหลังโรงงานสุรากรมสรรพสามิต(เดิม) ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    28/03/2553
 • อ่าน   603
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294