ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
 •     อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ คือ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน , วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนนคสล. , โครงการวางท่อส่งน้ำสู่พื้นที่ทำการเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2553
 • หมดเขต    08/04/2553
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294