ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง , ก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294