ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ
  •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง , ก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
  • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   24/03/2553
  • หมดเขต    05/04/2553
  • อ่าน   457
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294