ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาเช่าร้านค้าจำหน่ายเครืองดื่ม ขนมขบเคี้ยว และไอศกรีม ภายในสวนสัตว์ จำนวน 1 ร้าน
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ เชียงใหม่ ประมูลราคาเช่าร้านค้าจำหน่ายเครืองดื่ม ขนมขบเคี้ยว และไอศกรีม ภายในสวนสัตว์ จำนวน 1 ร้าน คือ ซุ้ม B2 ซุ้มบริเวณด้านหน้าสวนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองอำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294