ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 11 สายและ ฏ่อสร้างปปรุเภทรางระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294