ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถ่ายทอดโทรทัศน์และปรับปรุงห้องสตูดิโอ
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายถ่ายทอดโทรทัศน์และปรับปรุงห้องสตูดิโอ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    29/03/2553
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294