ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ
 •     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์ ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ สวท.เชียงใหม่ และจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294