ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท ไอ.เอส.คอมพิวเตอร์ (มีเดีย แมจิก) จำกัด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วดัน
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   429
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294