ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ เครื่องตรวจลักษณะคลื่นไฟฟ้า 1 เครื่อง , เตาอบสุญญากาศ 1 เครื่อง , เครื่องดูดปล่อยสารละลายแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง , ตู้อบเพาะเชื้อ 2 เครื่อง , ตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ 1 เครื่อง , เตาอบร้อน 1 เครื่อง ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294