ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1,2และ9 จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลเมืองงาย ถนนแม่ข้อน-นาหวาย เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1,2และ9 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กอลคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองงาย ถนนแม่ข้อน-นาหวาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294