ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     อบต.แม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการวางท่อลอดระบายน้ำและถมดินลูกรังหลังท่อ , ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน โครงการ , ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    07/04/2553
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294