ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างทำแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน Hydroponics เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา
 •     โรงเรียนปากทางท่าลี่ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างทำแปลงปลูกพืชผักไร้ดิน Hydroponics เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา งบประมาณ 137,000 บาท คือ โต๊ะแปลงปลูก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด , อุปกรณ์การปลูก , ฝึกอบรมและปฏิบัติการปลูกพืชฟักไร้ดิน , เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นทางเดิน 50 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนปากทางท่าลี่ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บับดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนปากทางท่าลี่ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   560
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294