ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ
 •     เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้งหมด 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลจอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   533
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294