ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 •     อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.สันผีเสื้อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    01/04/2553
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294