ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 - บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    09/04/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294